Sunday, 10 June 2012

நீ,,,1

நீ
என்ற நீ 
நீயாகவே
எனக்கு 
நீ 
காதலுமில்லை
கவிதையுமில்லை
கோவிலுமில்லை
கடவுளுமில்லை
அத்தை மகனோ
மாமன் மகனோ
இல்லவே இல்லை
நீ
என்ற நீ
நீயாகவே
எனக்கு
யாரோவாகவே
நண்பனுமில்லை
பகைவனுமில்லை
கட்டியவனா
அய்யோ அறவே இல்லை
நீ
என்ற நீ
நீயாகவே
எனக்கு
நீ
உறவுமில்லை
உயிருமில்லை
இதயமும் இல்லை
காயமோ தழும்போ
இல்லவே இல்லை
நீ
என்ற நீ
நீயாகவே
எனக்கு
நீ என்ற
நீ
வானமோ மழையோ இல்லை
நிலமோ பயிரோ இல்லை
சிரிப்போ அழகோ
இல்லவே இல்லை
நீ
என்ற நீ
நீயாகவே
எனக்கு
தூக்கமும் இல்லை
துக்கமும் இல்லை
எதுவுமாய் இல்லை
ஏதுமாயுமில்லை
அனைத்தும் நீயே
என்பதோ அறவே இல்லை
நீ
என்ற நீ
எனக்கு
நீயாகவே
யாரென்று உன்னை
நான் கேட்கவேயில்லை
நீ
என்ற நீ
நீயாகவே
எனக்கு
நான் என்ற நானும்
நீயாகவே!!!

No comments:

Post a Comment